Zoeken
   
: Home
: Openingstijden
: Nieuws
: Wet incassokosten
: Voorwaarden
: Tarieven
: Online dossier
: Online opdracht
: Onze diensten
Incasso fase
Processuele fase
Executie fase
: Incasso
: Executies
: Consultancy
: Informatie
: Gedagvaard
: Links
: Contact
: Profiel
 
   

Diensten

Onze dienstverlening bestaat voornamelijk uit het incasseren van vorderingen, en het uitvoeren van ambtelijke opdrachten. Onder ambtelijke opdracht wordt verstaan het uitbrengen (betekenen) van exploten en het leggen van beslagen. Bij uitsluiting van anderen is de gerechtsdeurwaarder bevoegd om die werkzaamheden uit te voeren. Het één gaat vaak samen met het ander.

Wij verzorgen de incasso binnen Nederland tegen redelijke tarieven. 

Doelstelling is het innen van uw vordering inclusief rente.

U kunt de vorderingen bij ons indienen op de door u gewenste wijze. Via onze site, maar ook kunt u de stukken per post, fax of email aanleveren. Grotere aantallen kunt u per email aanleveren met gebruik van een excelbestand. Een voorbeeld daarvan wordt op verzoek verstrekt.

De behandeling van een dossier wordt in overleg met u bepaald. Het aantal te verzenden sommaties, de tussenliggende termijnen, afspraken over het vervolgtraject, kostenbeperking etc. etc. 

De afhandeling van een vordering kent drie fasen: de incassofase, de processuele fase (rechtzaak) en de executiefase. Alle werkzaamheden in dit traject kunnen wij voor u uitvoeren. Voor u heeft dat natuurlijk voordelen, want u heeft maar één aanspreekpunt.

Informatie over de lopende zaken verstrekken wij op verzoek. Daarnaast is het mogelijk om de voortgang van uw dossiers online te volgen.  

Helpdesk: voor de klanten staan wij tijdens kantooruren altijd klaar met raad en daad. Uw vragen worden direct beantwoord.

 
     
< Vorige | Volgende > Edisonweg 14 E. Alkmaar - Postbus 306, 1800 AH Alkmaar - Tel. 072-5118808 - Fax. 072-5115982 - info@incassospecialist.nl