Zoeken
   
: Home
: Openingstijden kantoor
: Nieuws
: Wet incassokosten
: Voorwaarden
: Tarieven
: Online inzage
: Online incasso-opdracht
: Onze diensten
: Incasso
: Executies
: Consultancy
: Informatie
: Gedagvaard
: Links
: Contact
: Profiel
 
   

Kort overzicht tarieven

Incassowerkzaamheden worden afgerekend conform onderstaand tarief:

vorderingen tot € 25.000,= 15% van het geïncasseerde bedrag; over het meerdere 10% van het geïncasseerde bedrag, te verhogen met 5% zulks ter beoordeling door H&M.

Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan de rechtstreeks aan opdrachtgever betaalde bedragen, en verrekening tussen partijen.

Tarieven tussenpersonen:

rolcomparitie € 10,=;
aandeel salaris-gemachtigde: de helft bij verstekzaken, en een derde bij zaken op tegenspraak;
waarnemen comparitie etc. € 125,= per uur;

afwikkelingstarief is 4% (ongeacht wie de bedragen heeft ontvangen);

Bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht, daaronder valt ook insolventie van de opdrachtgever, wordt op portefeuilleniveau afgewikkeld (ontvangsten in kas minus alle kosten); 

No cure no fee kan uitkomst voor u bieden. Dit houdt in dat als er geen geld geïncasseerd wordt, u ook geen incassoprovisie aan ons verschuldigd bent. U betaalt alleen een kleine basisvergoeding voor bureau- en dossierkosten.  Download hier een overzicht van de ambtelijke tarieven                                       btag_tarieven_2017.pdf

Een volledig overzicht van onze tarieven kunt u bij ons opvragen.

 
     
< Vorige | Volgende > Edisonweg 14 E. Alkmaar - Postbus 306, 1800 AH Alkmaar - Tel. 072-5118808 - Fax. 072-5115982 - info@incassospecialist.nl